ยินดีต้อนรับสู่เว็บ Offical Wine Patritti แต่เพียงผู้เดียวในไทย @winedee999 หรือ โทรสายด่วน 0624424549 0964642994
patritti
ขายถังไวน์
ไวน์ patritti
ไวน์หวาน
ขายไวน์
FacebookIG

สั่งซื้อ

สั่งซื้อไวน์
mapsติดต่อเรา
ถังแช่ไวน์ แบบไหนดี

ถังแช่ไวน์ แบบไหนดี มีประโยชน์อย่างไร

ถังแช่ไวน์ แบบไหนดี เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในกระบวนการผลิตไวน์ มีหลายประโยชน์ที่สำคัญที่ทำให้ไวน์ได้รับลักษณะและคุณภาพที่ดี นี่คือประโยชน์หลักของถังแช่ไวน์:

1. การเพิ่มความซับซ้อนในรสชาติ: ถังแช่ไวน์สามารถให้ผลิตไวน์ด้วยรสชาติที่พิเศษและซับซ้อน หลายประเภทของไม้ที่ใช้ในการทำถัง, เช่น ต้นถั่วแดง, ต้นหักบ่า, หรือต้นนาโปลีอา, สามารถมีผลต่อลักษณะและรสชาติของไวน์

2. การให้กลิ่นหอมและรสชาติ: ไม้ในถังสามารถให้กลิ่นหอมและรสชาติในไวน์ ไม้ที่ใช้ในถังมีสารหลายชนิด, เช่น ลิกนิน (lignin), ซีลโลส (cellulose), และ ทานิน (tannins), ที่สามารถมีผลต่อคุณภาพของไวน์

3. การทำให้ไวน์อารมณ์ที่เสนอนมีส่วนผสมหลายชนิด: การให้ไวน์อารมณ์ที่เสนอนมีส่วนผสมหลายชนิดทำให้ไวน์มีความซับซ้อนและน่าสนใจมากขึ้น ถังแช่ไวน์มีบทบาทในการสร้างและรวบรวมอารมณ์ที่หลากหลายนี้

4. การควบคุมอากาศ: ถังแช่ไวน์ช่วยในการควบคุมการไหลของอากาศที่มีผลต่อกระบวนการอายุของไวน์ การใช้ถังที่ไม่สนิทกับอากาศหรือถังที่สามารถควบคุมการเข้าสู่ผิวได้จะช่วยป้องกันการอายุของไวน์

5. การตรวจสอบการหมัก: ถังแช่ไวน์ช่วยในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการหมักของไวน์ ไม้ที่มีอยู่ในถังมีอิทธิพลต่อจุลินทรีย์ที่ทำหมัก, ซึ่งสามารถมีผลในการพัฒนารสชาติ

6. การทำให้ไวน์มีโครงสร้างที่ดี: การใช้ถังแช่ไวน์ที่มีไม้ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ไวน์มีโครงสร้างที่ดี ไม้มีส่วนสำคัญในการให้ความสมดุลระหว่างกรดและทานินในไวน์

การเลือกใช้และการดูแลรักษาถังแช่ไวน์มีผลอย่างมากต่อคุณภาพของไวน์ที่ผลิตขึ้น ถังแช่ไวน์ที่ถูกดูแลดีสามารถทำให้ไวน์มีรสชาติที่น่าประทับใจและคุณภาพที่สูงขึ้น

ถังแช่ไวน์ แบบไหนดี แบบไม้ และสแตนเลสต่างกันอย่างไร?

ถังแช่ไวน์แบบไม้และสแตนเลสมีความแตกต่างทั้งในด้านวัสดุ, กระบวนการผลิตไวน์, และผลกระทบต่อลักษณะและรสชาติของไวน์ นี่คือความแตกต่างสำคัญ:

1. **วัสดุ:**
– **ถังแช่ไวน์แบบไม้:** ทำจากไม้, โดยทั่วไปใช้ไม้จากต้นถั่วแดง, ต้นหักบ่า, หรือต้นนาโปลีอา ไม้ที่ใช้ส่วนใหญ่มีบทบาทในการเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติในไวน์
– **ถังแช่ไวน์แบบสแตนเลส:** ทำจากสแตนเลส, ซึ่งเป็นโลหะที่ไม่สนิทกับไวน์ ถังสแตนเลสมักถูกใช้ในกระบวนการทำไวน์ที่ต้องการควบคุมการไหลของอากาศและไม่ต้องการการสัมผัสกับไม้

2. **กระบวนการผลิตไวน์:**
– **ถังแช่ไวน์แบบไม้:** การใช้ถังไม้ส่วนใหญ่มักเรียกว่า “การทำไวน์ในถังไม้” หรือ “Aging in Wood.” กระบวนการนี้ทำให้ไวน์ได้รับลักษณะของไม้และกลิ่นหอมจากไม้ที่ถูกใช้
– **ถังแช่ไวน์แบบสแตนเลส:** ถังสแตนเลสมักถูกใช้ในกระบวนการทำไวน์ที่ต้องการควบคุมการอายุแต่ไม่ต้องการความผิดพลาดจากไม้ การใช้ถังสแตนเลสจะส่งผลให้ไวน์มีลักษณะที่บริสุทธิ์และมีรสชาติที่ไม่ได้รับความผิดพลาดจากไม้

3. **ผลกระทบต่อลักษณะและรสชาติของไวน์:**
– **ถังแช่ไวน์แบบไม้:** การใช้ถังไม้สามารถให้กลิ่นหอมและรสชาติที่พิเศษให้กับไวน์ ไวน์ที่ผ่านกระบวนการนี้มักมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงและรสชาติที่ซับซ้อน
– **ถังแช่ไวน์แบบสแตนเลส:** การใช้ถังสแตนเลสมักทำให้ไวน์มีลักษณะที่บริสุทธิ์และไม่ได้รับกระทบจากลักษณะหรือรสชาติของไม้ ไวน์ที่ถูกผลิตในถังสแตนเลสมักมีความสดชื่นและมีลักษณะของผลไม้ที่สะอาด

4. **การดูแลและความทนทาน:**
– **ถังแช่ไวน์แบบไม้:** ถังไม้ต้องการการดูแลและการบำรุงรักษามากกว่าถังสแตนเลส ไม้มีโอกาสที่จะถูกเสียหายหรือทำให้ไวน์มีกลิ่นไม้มากเกินไป
– **ถังแช่ไวน์แบบสแตนเลส:** ถังสแตนเลสมีความทนทานต่อการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มีความสามารถทนต่อการทำความสะอาดและไม่ต้องการการดูแลเท่าที่ถังไม้

การเลือกใช้ถังแช่ไวน์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตไวน์และลักษณะที่ต้องการให้กับไวน์ ถ้าคุณต้องการผลิตไวน์ที่มีรสชาติและกลิ่นหอมของไม้, ถังไม้อาจเป็นทางเลือกที่ดี ถ้าคุณต้องการไวน์ที่บริสุทธิ์และมีลักษณะของผลไม้ที่สดชื่นมากขึ้น, ถังสแตนเลสอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม

 

ถังแช่ไวน์ แบบไหนดี

 

ไวน์ควรแช่ถังไวน์ไหม?

การใช้ถังแช่ไวน์หรือไม่นั้นมีความขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การผลิตไวน์และลักษณะที่ต้องการให้กับไวน์ที่ถูกผลิต การใช้ถังแช่ไวน์มีผลต่อลักษณะ, รสชาติ, และกลิ่นหอมของไวน์ นี่คือบางปัจจัยที่ควรพิจารณา:

1. ลักษณะของไวน์ที่ต้องการ:
– ถังไม้มักมีอิทธิพลต่อรสชาติและกลิ่นหอมของไวน์. ถ้าคุณต้องการไวน์ที่มีลักษณะของไม้, ท่านอาจพิจารณาใช้ถังไม้
– ถังแช่ไวน์สแตนเลสมักทำให้ไวน์มีลักษณะที่บริสุทธิ์และไม่ได้รับผลกระทบจากลักษณะหรือรสชาติของไม้

2. ประสิทธิภาพทางการผลิต:
– ถังไม้มักมีการประกอบไว้กับกระบวนการหมักและทำให้ไวน์มีความซับซ้อนมากขึ้น
– ถังแช่ไวน์สแตนเลสมีความสามารถในการควบคุมการไหลของอากาศและมีการสัมผัสกับไวน์น้อย

3. ระยะเวลาการแช่ไวน์:
– ถังไม้มักทำให้ไวน์ต้องใช้ระยะเวลาการแช่ที่นานขึ้น, เนื่องจากกระบวนการสลับเปลี่ยนรสชาติและกลิ่นหอมของไม้ต้องใช้เวลา
– ถังแช่ไวน์สแตนเลสมักทำให้ไวน์สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้เร็วกว่า, เนื่องจากไม่มีกระบวนการสลับเปลี่ยนรสชาติจากไม้

4. ความสะดวกในการดูแล:
– ถังไม้ต้องการการดูแลและการบำรุงรักษามากกว่าถังสแตนเลส
– ถังแช่ไวน์สแตนเลสมีความทนทานต่อการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

5. ต้นทุน:
– ถังไม้มักมีต้นทุนที่สูงกว่าถังสแตนเลส
– ถ้าคุณต้องการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต, ถังสแตนเลสอาจเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า

การตัดสินใจในการใช้ถังแช่ไวน์ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการผลิตไวน์, รสชาติที่ต้องการ, และความสะดวกในการดูแล บางผู้ผลิตไวน์อาจใช้การผลิตไวน์แบบผสม, คือการใช้ถังไม้สำหรับบางส่วนของกระบวนการแช่ไวน์และถังสแตนเลสสำหรับส่วนอื่น ๆ เพื่อให้ได้ลักษณะที่ต้องการ

 

ตอนนี้ทางร้านมีจำหน่ายที่เดียวคือหน้าเว็บไซต์ หรือทางหน้าร้านตามแผนที่ Google Map ทางหน้าร้านได้เลยคะ

ตอนนี้ทางร้านมีราคาตัวแทนจำหน่ายสามารถ Add Line จากหน้าเว็บเพื่อติดต่อเข้ามาคุยรายละเอียดได้เลยนะคะ

ทางร้านมีหน้า Facebook คะ แต่บางครั้งทางเรามักจะถูกปิดเพจ ช่องทางการติดต่อที่สำคัญให้ติดต่อผ่าน Line เข้ามาได้เลยนะคะ

ถังแช่ไวน์ แบบไหนดี

ร้าน Winedee999 เป็นตัวแทนจำหน่ายไวน์ของแบรนด์ Patritti แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

 Patritti (อ่านว่า พา-ทริ-ตี้) เป็นแบรนด์ที่ถือกำเนิดมายาวนานเริ่มตั้งแต่ปี1926 เป็นแบรนด์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับมีการส่งออกจากออสเตรเลียไปทั่วโลก ทางร้าน Winedee999 ได้รับมอบความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในไทยจากไวน์ที่ได้อันดับต้นๆจากทางตอนใต้ของออสเตรเลีย จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าจะได้รับไวน์ที่สมบูรณ์ครบถ้วนแถมยังมีการรับประกันสินค้าจนกว่าจะถึงมือลูกค้าโดยไม่มีคำว่างอแง ดูจากยอดรีวิวของทางร้านเราได้นี่เป็นแค่ส่วนนึงของรีวิวทั้งหมด ท้ายนี้ทางร้าน Winedee999 ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนร้านเรามาโดยตลอด ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ

Patritti (pronounced pa-tri-ti) is a brand that has been around for a long time since 1926. It is a globally recognized brand that has been exported from Australia all over the world. The Winedee999 shop has been entrusted to be the sole distributor in Thailand from the top wines from the south of Australia. Therefore, customers can be confident that they will receive the perfect wine, plus there is a guarantee for the product until it reaches the customer without any fuss. Looking at the number of reviews of our store, this is just a part of the whole review. Finally, Winedee999 shop would like to thank all customers who have always supported our shop. Thank you very much

ถังแช่ไวน์ แบบไหนดี
ถังแช่ไวน์ แบบไหนดี

การจับคู่ wine กับอาหารเป็นเรื่องที่น่าสนุกและน่าสัมผัสสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องของรสนิยมอาหารและเครื่องดื่ม แต่การจับคู่นี้เป็นเรื่องส่วนบุคคล แนะนำให้คุณลองอิงตามข้อแนะนำดังนี้:

  1. เนื้อสัตว์: ไวน์แดงเหมาะสำหรับเนื้อสัตว์ เนื่องจากความเปรี้ยวและความอ่อนโยนของไวน์แดงช่วยให้เนื้อแกะเปื่อยที่และอร่อยยิ่งขึ้น ลองจับคู่กับแกะย่างหรือแกะที่ทำเป็นซาลาเปา.
  2. เนื้อแดง: ไวน์แดงที่มีรสชาติเสมอสมบูรณ์เหมาะสำหรับเนื้อแดง ลองจับคู่กับสเต็กเนื้อ, เนื้อย่าง, หรือเนื้ออาซู.
  3. ปลาและอาหารทะเล: ไวน์ขาวบางชนิด เหมาะสำหรับ อาหารทะเล เพราะมี รสชาติสดชื่น จับคู่กับกุ้งย่าง, ปลาทอด, หอยนางรมนิวอิงและหอยนางรมผัดพริกเผา.
  4. อาหารเบเกอรี: ไวน์แดงที่มีรสนุ่มๆ เหมาะสำหรับอาหารเบเกอรี เช่น พาสต้า, พิซซ่า, และราติน.
  5. ชีส: ควรเลือกชนิดของไวน์ที่เข้ากับชนิดของชีสที่คุณชื่นชอบ เช่น ชีสสวิส (Swiss cheese) , พาร์มีซานชีส (Parmesan cheese)
  6. อาหารไทย: อาหารไทยมักมีรสเผ็ดร้อนและหอมอร่อย ไวน์ขาวที่เป็นหวานหรือกลมกล่อมอาจจับคู่กับส้มตำ, ก๋วยเตี๋ยว, แกงส้ม, และอาหารไทยชนิดอื่นๆ.
  7. อาหารจีน: ในอาหารจีน, ไวน์แดงบางชนิดเข้ากับเนื้อหมูทอดกรอบ, กุ้งผัดกระเทียม, และอาหารจีนทั่วไป.

ควรทดลองและสำรวจอาหารและไวน์ที่คุณชื่นชอบเพื่อค้นหาการจับคู่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความพอใจของคุณ การลองและผิดพลาดเป็นสิ่งที่น่าสนุกและอาจนำไปสู่การค้นพบความคล้ายคลึงที่ไม่คาดคิดเช่นกัน !

P A T R I T T I

แก้วไวน์ สำคัญขนาดไหน? เชื่อว่าหลายท่านคงเคยเกิดคำถามว่าทำไมถึงต้องมีแก้วไวน์มากมายหลายแบบ เวลาเราดื่มน้ำทำไมถึงใช้แก้วอะไรก็ได้หละ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์แบบอื่นไม่เห็นยุ่งยากเรื่องแก้วเท่าแก้วไวน์เลย มีทั้งใหญ่เล็กสูงเตี้ย แล้วเราจะเลือกแก้วยังไงดี จึงจะขอนำเรื่องความสำคัญของแก้วไวน์มาฝากให้อ่านกัน

Copyright © 2014 Winedee999 All Rights Reserved. Content Protection by DMCA.com